Heeft de toepassing van de kilometerheffing een weerslag op de binnenvaart ?

Zullen met de toepassing van de kilometerheffing de bed [...]